<div align="center"> <h1>OPZZ Konfederacja Pracy</h1> <h3>Strona Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego \&quot;Konfederacja Pracy\&quot;</h3> <p>OPZZ, związek zawodowy, pps, sld, up</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://opzz.org.pl/kp" rel="nofollow">opzz.org.pl/kp</a></p> </div>